ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

SHB là đối tác lớn và chiến lược của các Công ty và tập đoàn lớn từ CHLB Đức: BIW, Avestos, Lehmbau Gruppe, TSD… và 1 số tập đoàn lớn vẫn trong thời gian thỏa thuận các phương án hợp tác.

Đối tác chiến lược SHB

Hình ảnh BLĐ công ty SHB đi công tác, gặp mặt trao đổi trực tiếp với đối tác tại CHLB Đức

BiW

LEHMBAU GRUPPE

AVESTOS