Sứ mệnh và giá trị cốt lõi của SHB:

I.SỨ MỆNH:

Nâng cao chất lượng – Kiến tạo tương lai – Tạo dựng giá trị cho nguồn nhân lực Việt Nam

II.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Với Học viên – SHB:

Search – Tìm kiếm, Hold – Nắm giữ, Build – Xây dựng

SHB là điểm đến và sự đồng hành cam kết về chất lượng – hiệu quả và uy tín cho ứng viên và cho đối tác.

Các cán bộ nhân viên SHB luôn có sự chủ động quyết liệt và sáng tạo trong lao động dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo nhạy bén, có khả năng quản trị doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa bài bản, tạo nên sự uy tín, đẳng cấp của SHB trên thị trường.

Dưới sự dẫn dắt của Ban Lãnh Đạo SHB, con người SHB luôn mang trong mình nét văn hóa với bản sắc riêng. Văn hóa ấy mang đậm tính nhân văn, tình thân ái, tinh thần kỷ luật; được xây dựng và vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, chính những con người SHB đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Tập đoàn hôm nay.